Kỷ niệm chương pha lê PI37

Liên hệ

Kỷ niệm chương PI37
  • Kiểu dáng: Cúp cầm tay
  • Chất liệu: Pha lê
  • Màu sắc: Đen, trong suốt
Kỷ niệm chương PI37
Kỷ niệm chương pha lê PI37